Asociația Scout Society de-a lungul timpului a continuat implementarea proiectelor în domeniul rasismului. Astfel, în perioada 01.04.2018 – 31.03.2019 a implementat proiectul: „O societate fără rasism”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.
Activitatea principală a proiectului a fost un schimb de tineri, care a avut loc la Novaci, în perioada 13–20.07.2018, unde au participat 56 de tineri din organizaţiile a 7 ţări partenere proiectului: Croația (OIP Posejdon), Grecia (PRAXIS), Franța (EUROJEUNESSE), Italia (Ideamo), Lituania (Unique projects), Ungaria (INNOVAFORM KOZHASZNU NONPROFIT KFT) și Romania (Asociația Scout Society).
Problema refugiaților, a migrației , rasismulu, a discriminării, violarea drepturilor omului au fost printre principalele aspecte care au fost abordate în schimbul de tineri.
Scopul proiectului a fost de a creşte nivelul de acceptare şi integrare în societate a migranţilor/refugiaţilor prin armonizare multiculturală bazată pe metode durabile de construcţie a unei societăţi fără rasism şi în care drepturile tuturor oamenilor sunt respectate. Obiectivele
principale au fost: identificarea beneficiilor unei societăţi multiculturale în cele 7 ţări partenere proiectului: Lituania, Ungaria, Croaţia, Grecia, Italia, Franța, România; informarea şi promovarea drepturilor fundamentale/ universale şi europene de către 56 de tineri în comunitățile din care provin; combaterea radicalizarii tinerilor de catre tineri.
Activităţile din cadrul schimbului de tineri au fost interactive, fiind gândite astfel încât au promovat toleranţa, respectul, aprecierea şi dezvoltarea unei societăţi culturale unde fiecare persoană îşi cunoaşte drepturile. Participanţii au înţeles conceptul de rasism şi au aplicat informaţiile dobândite, construind ulterior o comunitate multiculturală în comunitățile locale.
A fost promovată universalitatea persoanelor ca tendință spre acceptarea străinilor.
Aceste activități s-au realizat prin intermediul a diverse metode precum lucru în grup, jocuri de atenţie/ de societate, brainstorming, dezbateri, discuţii facilitate, teatru forum, reprezentări, etc. Prin utilizarea acestor metode în activităţi dar și a exemplelor reale de discriminare, tinerii au înțeles necesitatea promovării diversității europene.
De asemenea, tinerii au fost informaţi despre programul Erasmus+ şi despre posibilităţile de implicare în cadrul proiectelor finanțate de acest program.

A society without racism

Lasă un răspuns