Asociația Scout Society în anul 2019 a organizat mai multe proiecte pentru tinerii și cetățenii din comunitatea locală și nu numai. Per ansamblu, au fost implicate peste 600 de persoane în diverse activități de educație non-formală, dar și activități sportive.

Principalele proiecte implementate de către organizație au fost finanțate de către Uniunea Europeană:

Programul Erasmus+ Sport: proiectul “Sport4all” care a încurajat practicarea sportului de către toate vârstele fiind stimulată incluziunea socială în comunitățile locale partenere proiectului. Peste 300 de persoane au participat în Săptămâna Europeană a Sportului, la competițiile europene de cros, ciclism și oină (sportul tradițional românesc) inclusiv cetățeni din Zrece- Slovenia, Sofia – Bulgaria, Maracena – Spania, Split – Croația și desigur din Târgu-Jiu. În total, acest proiect a implicat peste 1000 de persoane din 5 comunitati in practicarea sportului.

Programul Erasmus+:

– Benefits of migration, care a promovat o atitudine pozitivă față de imigranți în comunitățile locale – prin informarea cu privire la beneficiile procesului de migrare.

– Brand yourself, în care tinerii au aflat mai multe informații despre sănătatea fizică, mentală și emoțională, dar și despre incluziunea socială, discriminare, marginalizare și inegalitate socială. Participanții au înțeles cât de importantă este prezența motivației în activitatea de zi cu zi, dar și de a fi toleranți și a-i ajuta pe ceilalți să se integreze social.

– Recycle for your life a fost un alt proiect implementat de Asociația Scout Society, prin intermediul căruia tineri din Romania, Slovenia, Grecia, Lituania și Portugalia, au conștientizat importanța reciclării deșeurilor în comunitatea locală.

– Coaching for youth, a inclus un schimb de tineri în care participanții au învățat mai multe despre culturile țărilor participante, despre pericolul intrării în grupul NEETs, al abandonului școlar și, nu în ultimul rând, au avut posibilitatea de a comunica și colabora cu tineri din diferite țări pentru un scop comun. În cadrul activităților participanții au testat tehnici de coaching/mentorat care îi vor ajuta să se dezvolte pe viitor. În timpul activităților, participanții au testat tehnici de coaching / mentorat care îi vor ajuta să se dezvolte pe viitor.                                                                                                       

 Programul Corpul European de Solidaritate:

-Let’s be active România:  un proiect de solidaritate pentru comunitatea locală, în care 5 voluntari au reușit să mapeze 30 de piese în orașul Târgu Jiu și în județul Gorj printr-o aplicație deschisă pe care oamenii din comunitate și turiști o pot folosi pentru a descoperi cultura, tradițiile și regiunea. Principalele obiective ale proiectului au fost încurajarea persoanelor din comunitatea locală să facă mișcare și, de asemenea, dezvoltarea sectorului turistic din regiune.
-Practicing Equalities: un proiect de solidaritate pentru comunitatea locală în care 10 voluntari au învățat cum să dezvolte și să gestioneze proiecte mici în comunitatea locală. După perioada de pregătire au implementat 3 proiecte în comunitate: obținerea unui loc de muncă online, ludoteca și ajutorarea unei școli locale.

Asociația Scout Society este o organizație din Târgu-Jiu care încurajează activismul și voluntariatul în regiunea Olteniei. Aceasta a implementat numeroase proiecte locale, naționale și internaționale centrate pe educația non-formală a tinerilor, astfel că în ultimii ani, peste 2500 de tineri au avut ocazia să participe la proiecte din țară și din străinătate. Totodată, Asociația Scout Society a organizat training-uri pentru tinerii din comunitatea locală: de scriere CV și identificare job, scrierea proiectelor, managementul voluntarilor, educație non-formală, etc. 

Asociația Scout Society – oportunități pentru tinerii din comunitate

Leave a Reply