Asociația Scout Society a implementat în perioada 01.01.2019 – 30.11.2019, proiectul “Benefits of migration”, care a fost finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului Erasmus+.
În parteneriat cu alte trei organizații – ASOCIACION JUVENIL INTERCAMBIA din Spania, LOLIVERS AMKE din Grecia și Stowarzyszenie Sztukater din Polonia,
Asociația Scout Society a organizat în perioada 10-19 mai, la Novaci, un schimb de tineri, unde au participat 40 de tineri din cele 4 țări..
Proiectul „Benefits of migration” a apărut în contextul globalizării, ca urmare a creșterii migrației în interiorul Europei și din afara ei iar o dată cu această creștere, au apărut și atitudini negative la adresa migrației. Pentru a combate această atitudine negativă, tinerii din cele 4 țări au conceput acest proiect.
Scopul acestuia a fost de a promova o atitudine pozitivă față de imigranți în comunitățile locale prin informarea cu privire la beneficiile procesului de migrare.
Principalele obiective au fost: de a informa prin intermediul metodelor non-formale, cei 40 de tineri din cele 4 țări cu privire la variația economiei în contextul migrării dar și conștientizarea beneficiilor migrației asupra societății și dezvoltarea de abilități și competențe europene pentru dezvoltarea personală.
În cadrul activităților organizate a fost încurajată incluziunea socială a tinerilor cu risc de marginalizare și a fost promovată o participare activă a tinerilor în viața democratică și civică din Uniunea Europeană.
Pe termen lung „Benefits of migration” a încurajat incluziunea socială, beneficiile societății multiculturale, precum și formarea de cetățeni activi și atingerea scopurilor Strategiei Europa 2020.

Benefits of migration

Leave a Reply