Diversity Flow a fost un proiect implementat de Asociația Scout Society, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus +. Activitățile principale din cadrul acestuia a fost o vizită de pregătire și un schimb de tineri care au avut loc în perioada 18.08.2018-26.08. 2018.
În cadrul schimbului de tineri au fost implicați 45 de participanƫi din cele 5 organizaƫii partenere: CAREER DEVELOPMENT AND TRAINING ASSOCIATION (Bulgaria), Stowarzyszenie Sztukater (Polonia), GEOCLUBE-ASSOCIACAO JUVENIL DE CIENCIA NATUREZA A AVENTURA (Portugalia), Unique projects (Lituania), Scout Society (România).
În cadrul proiectului au fost abordate următoarele probleme: majorarea gradului de xenofobie în Europa datorită Brexit-ului, creșterea prejudecăților la nivelul statelor membre UE,
fapt ce a determinat și marginalizarea tinerilor, reducerea gradului de cunoaștere a tradițiilor țărilor membre precum și scăderea practicării obiceiurilor la nivel european.
Scopul proiectului a fost de a promova diversitatea culturală ca un mijloc de dezvoltare a Uniunii Europene în rândul tinerilor participanți.
Printre activitățile desfășurate în proiect s-au numărat: prezentarea conceptului de Uniune Europeana, un atelier de lucru despre xenofobie, discuții și schimburi de informații referitoare la cultura și tradițiile organizațiilor din țările participante. Acestea au fost organizate prin utilizarea și a metodelor de educație non formală, dar și a dezbaterilor, jocurilor de rol, brainstorming-ului, a chestionarelor, etc. Datorită implicării tinerilor în activități, aceștia au însușit o serie de abilități
și competențe printre care s-au regăsit: competențe lingvistice și culturale, dezvoltarea creativității, abilități de a lucra în echipă, dobândirea unui caracter empatic, public speaking etc.

Diversity Flow

Leave a Reply