Active Citizenship in the New Homeland: este o platformă multilingvă care împuternicește
educatorii, implică populațiile migrante și construiește punți către o societate mai incluzivă.
 
Într-un efort concentrat, consorțiul din spatele proiectului ACT NEW HOME a dedicat ultimele
câteva luni elaborării a cinci module de învățare distincte, adaptate pentru educatorii de adulți,
profesioniști sau voluntari care se angajează să se implice în componentele de cetățenie activă ale
populațiilor de migranți.
Pentru o scurtă reîmprospătare a misiunii proiectului, ACT NEW HOME își propune să
consolideze capacitățile educatorilor de adulți care lucrează cu solicitanții de azil și migranții.
Scopul este de a transmite educația cetățenească activă și de a promova incluziunea solicitanților
de azil și a refugiaților prin îmbunătățirea înțelegerii drepturilor și responsabilităților acestora în
„noua lor patrie”.
Un element central al inițiativei ACT New Home este o platformă robustă de e-learning,
meticulos concepută nu numai pentru a le da putere solicitanților de azil și refugiaților, ci și
pentru a-i echipa pe educatorii lor dedicați. Suntem încântați să prezentăm modulul nostru de e-
learning Cetățenie activă – un instrument inovator conceput pentru a motiva, educa și
împuternici.
Cele cinci module dezvoltate sunt următoarele:
1. Cetățenie activă: Concepte de bază
2. Drepturile de bază ale migranților
3. Învățarea pe tot parcursul vieții
4. Participarea la viața profesională
5. Viața civică participativă
Aceste module cuprind un segment teoretic care cuprinde definiții, practici și provocări, alături
de o secțiune practică care cuprinde exerciții pentru utilizatorii individuali sau ateliere colective
cu cursanți migranți. În plus, am integrat povești de succes din viața reală din țările partenere
pentru a oferi exemple tangibile legate de conținutul modulului.
 
Modulele sunt acum disponibile în șase limbi diferite: engleză, franceză, turcă, greacă,
portugheză și română. În plus, o limbă suplimentară, araba, urmează să fie inclusă până la
încheierea proiectului.
Fiecare traducere nu este doar o simplă conversie lingvistică, ci și o adaptare la contextul local,
răspunzând nevoilor reale legate de promovarea cetățeniei active în rândul populației migrante.
În urma traducerii, se vor organiza ateliere locale pentru a testa activitățile legate de module cu
grupuri de educatori de adulți. Acești participanți vor utiliza materialul dezvoltat în practicile lor
profesionale sau de voluntariat cu elevii adulți migranți.
 
Cu suportul disponibil în mai multe limbi, adresăm tuturor invitația de a ni se alătura în această
călătorie spre construirea unei societăți diverse și incluzive. Accesați modulele pe platforma
noastră multilingvă prin intermediul acestui link: https://actnewhome-vle.eu/ .
 

Empowering Migrants: Innovative Modules for Active Citizenship

Lasă un răspuns