Proiectul “Șanse egale de angajare” s-a derulat în Republica Cehă, în localitatea Jindřichův Hradec, între 2 noiembrie și 10 noiembrie 2015. Proiectul a durat 9 zile. Fiecare organizație parteneră, provenind din Republica Cehă, România, Turcia, Ungaria, Slovacia și Bulgaria, a delegat, în urma unei selecții atente, 2 participanți.

Asociația „Scout Society” a ales doi membrii ai echipei noastre ce au experiență, au activat și încă activează în sectorul vizat de tema proiectului. Astfel, acestă experiență a fost foarte relevantă pentru creșterea competenței echipei în lucrul cu tinerii. Acest aspect s-a făcut simțit odată cu numărul de proiecte pentru tineri ce s-au aprobat după participarea la această activitate.

Acest proiect a răspuns la experiența specifică a organizațiilor care lucrează cu tinerii și la faptul că în UE s-a format o piață unică, care să garanteze libera circulație a capitalurilor și a persoanelor în perimetrul statelor membre. Lucrătorii ar trebui să fie angajați de către societăți, în aceleași condiții, indiferent de țările lor de origine. Realitatea este că solicitanții de locuri de muncă întâmpină probleme reale în a găsi un loc de muncă în domeniul lor de calificare, existând o discriminare pe piața muncii, pe care cetățenii statelor nu atât de dezvoltate, precum România, o simt din plin. Prin activitățile derulate în cadrul acestui proiect, s-au urmărit crearea și dezvoltarea de modalități de îmbunătățire a abordării tinerilor în domeniul locurilor de muncă. Proiectul și-a atins scopul, conform evaluării realizate la finalul acestuia, ajutând la promovarea ideii de piață a locurilor de muncă la standarde ce respectă conceptele valorice și calitative ale UE. De asemenea, munca depusă de participanți și-a atins scopul în convingerea angajatorilor din comunitățile în care aceștia au activat. Totodată, workshop-urile derulate în cadrul proiectului au ajutat tinerii să observe diferențele între piețele de muncă din diferite state și comunități, astfel încât să le identifice pe cele mai favorabile pentru domeniul în care vor să activeze pe viitor.

Îndatoririle participanților la acest proiect au fost: aducerea de informații și statistici concrete asupra situației țării din care provin în legătură cu scopul proiectului și fiecare participant a avut o zi în care a prezentat celorlalți tineri video-uri, știri, informații și studii despre migrarea economică în rândul populației autohtone, ce au avut rolul de a oferi celorlalți suportul informațional necesar elaborării de soluții la aceste probleme.

Localitatea Jindřichův Hradec este un oraș din Regiunea Boemia de Sud din Republica Cehă. Acesta are aproximativ 22.700 de locuitori. Castelul orașului și palatul este al treilea ca mărime din țară, dupa cele din Praga și Český Krumlov . Mai mult de 10.000 de opere de artă și un număr similar de cărți pot fi găsite acolo. Orașul face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Telč se află la 40 kilometri (25 mile) la est, iar realizarea acestui proiect a oferit tinerilor șansa de a le vizita și de a admira frumusețea arhitecturală a acestor locuri.

EQUAL JOB OPPORTUNITIES

Leave a Reply