Proiectul “Fight with Sport against sedentarism” a fost implementat de către Asociația Scout Society, prin intermediul programului “Tineret în Acţiune” și a avut ca activitate principală schimbul de tineri care s-a desfășurat în perioada 21 – 30 august 2014.

Scopul proiectului a fost – încurajarea practicării unui sport în viaţa de zi cu zi şi evidenţierea beneficiilor aduse de acesta pe termen lung, precum şi promovarea unui stil de viaţă sănătos. De asemenea, participanţii au putut să cunoască elemente specifice fiecărei ţări şi şi-au dezvoltat capacităţile lingvistice pe durata întregului proiect, dar mai ales pe parcursul workshop-urilor incluse în proiect.

Obiectivele proiectului au fost:

-promovarea activităților outdoor ca o alternativă de agrement pentru a avea un stil de viață sănătos;

-încurajarea participării active prin sport a tinerilor din patru țări europene;

-încurajarea multiculturalismului  în rândul a 42 de tineri din Turcia, Croaţia, Slovenia şi România;

-dezvoltarea de noi proiecte de către participanții promotori de proiecte în noul format european Erasmus+.

Activitățile proiectului au fost adresate tinerilor şi au reunit la Târgu-Jiu un număr de 42 de participanţi, cu vârsta cuprinsă între 14 și 22 de ani, din Turcia, Croaţia, Slovenia şi România. Participanţii au desfăşurat activităţi cu tematică sportivă: fotbal, baschet, volei sau polo. Într-una din zilele proiectului a fost organizat un campionat pe ţări la care au asistat şi alţi tineri din comunitatea locală, cercetaşi sau prieteni ai cercetaşilor care şi-au susţinut echipele preferate. O altă zi specială pentru participanţi a fost cea în care au mers la Polovragi şi au făcut hiking, rapel, tiroliană şi alte activităţi dinamice în natură încurajând astfel, tinerii să practive activităţi outdoor, în special în natură.

Prin metode de învățare non-formale și informale participanții au învățat să se bucure de activitățile din aer liber și să practice diverse tipuri de sport. Astfel, prin aceste activități participanții și-au dezvoltat abilitățile sportive în timp ce au perceput și acceptat diferențele fizice ale altor tineri, dar și diferențele culturale. Prin metoda “sportului” tinerilor le-a fost mult mai ușor să înțeleagă aceste diferențe, dezvoltându-și în același timp atât competențele sportive dar și cele sociale, civice, culturale, etc.

Asociația Scout Society a avut stabilite și parteneriate cu câteva ong-uri din comunitate, unele la rândul lor au pregătit pentru tineri diferite provocări, iar altele le-au prezentat lucruri de artizanat oferindu-le posibilitatea de a cunoaște caracteristicile zonei locale.

Fight with Sport against sedentarism

Leave a Reply