Proiectul „No Name” a fost gândit, elaborat și implementat în totalitate de către tineri pentru tineri.

Proiectul s-a desfăşurat în perioada 10.06.2016 – 09.12.2016 şi a conţinut două activităţi principale. Prima a avut loc în perioada 15-24.07.2016, în Rakovica, Croaţia unde au participat 50 de tineri din ambele ţări iar a doua s-a desfăşurat în perioada 08-16.10.2016, la Săcelu, jud. Gorj, România, unde au participat 40 de tineri.

Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană și implementat de organizația Odred izvidjaca pomoraca Posejdon din Split, Croaţia şi Asociaţia Scout Society din Târgu-Jiu, Gorj, România. având ca obiective principale – promovarea toleranţei, combaterea rasismului, a discriminării, a xenofobiei şi încurajarea tinerilor de a lucra proactiv în comunitatea locală.

Activităţile au fost orientate către situaţia actuală a refugiaţilor, minorităţilor, însăși scopul proiectului fiind de a sensibiliza tinerii cu privire la această problemă.

În cadrul primei părți a proiectului care s-a desfășurat în Croația, partenerii s-au axat în special pe sensibilizarea tinerilor cu privire la acceptarea opiniilor altor popoare prin manifestarea  unei atitudini tolerante. Prin diverse activități interactive tinerii s-au familiarizat cu noțiuni specifice problemei din proiect, precum xenofobie, migrație, rasism, discriminare, drepturile omului, etc. A fost organizată și o simulare pentru a observa ce înseamnă de fapt să fii refugiat și nimănui să nu-i pese de drepturile și opiniile tale.

În a doua parte a proiectului organizatorii au insistat pe înțelegerea mult mai aprofundată a termenilor menționați mai sus dar și a altora direct proporționale cu proiectul, precum – stereotip, multiculturalism, diversitate, prin activități practice, discuții, dezbateri, lucru în grup și diverse ateliere de lucru.

Astfel, prin activităţile şi atelierele organizate tinerii au devenit mai apropiaţi de conceptele de unitate, coexistenţă, multiculturalism şi și-au dezvoltat diverse competenţe transversale, cum ar fi empatia, incluziunea, gândirea critică şi și-au crescut stima şi încrederea în sine. Tinerii s-au implicat activ în activităţile propuse şi au lucrat în grupuri, au format echipe pentru găsi soluţii pentru combaterea rasismului, discriminării, a xenofobiei şi promovarea toleranţei. Participanţii au învăţat să observe în mod critic situaţia iar apoi să îşi exprime liber opiniile formate. De asemenea, tinerii și-au dezvoltat creativitatea, iniţiativa şi și-au dezvoltat abilităţile de comunicare verbală şi non-verbală, lucru în ehipă, abilități de negociere şi soluţionarea problemelor identificate. Participanţii au însușit și anumite competenţele digitale, prin crearea e-flayerului, a albumelor foto, a înregistrărilor video şi prezentările educaţionale a proiectului. Tinerii au conştientizat că a lucra proactiv în comunitatea din care face parte este un adevărat succes iar acest proiect i-a ajutat să observe în mod critic situaţia şi să îşi exprime liber opiniile formate. Ba mai mult, tinerii chiar au participat la dezbateri pe baza unor filmuleţe care ilustrau viaţa refugiaţiilor sirieni sau educaţia copiilor care cresc în acele campuri pentru refugiaţi, care, până la urmă sunt nişte victime.

Participanții și-au extins orizonturile culturale prin cunoaşterea culturii ţărilor participante la proiect, dar în acelaşi timp au promovat şi propria cultură.

La finalul schimbului de tineri participanţii au primit un youthpass – ca o confirmare a abilităţilor dobândite, acesta fiind scris chiar de ei înşişi.

No Name

Leave a Reply