În cadrul primului an de acreditare Erasmus+, Asociația Scout Society a coordonat cu succes cinci proiecte de mobilitate, desfășurate pe parcursul anului 2023.

„Digital Empowerment for Local Development” ce s-a desfășurat în Portugalia si a implicat lucratori de tineret din Spania, Cehia, Portugalia, Romania, Polonia, Grecia si Bulgaria.
Acest curs de formare extraordinar a avut ca scop echiparea lucrătorilor de tineret cu abilități digitale fundamentale, explorând în același timp potențialul utilizării tehnologiei digitale pentru inițiativele de dezvoltare locală.
Concentrându-se pe tinerii cu oportunități reduse, cursul de formare a avut drept scop depășirea barierelor și împuternicirea participanților de a folosi instrumentele digitale pentru a crea schimbări pozitive în comunitățile lor.
Acest proiect a urmărit, de asemenea, să crească gradul de conștientizare în rândul lucrătorilor de tineret cu privire la importanța incluziunii în practicile digitale. Împreună, ne-am asigurat că viitoarele lor inițiativele și proiectele digitale sunt accesibile și incluzive pentru toți tinerii.
Prin consolidarea competențelor digitale ale lucrătorilor de tineret, încurajăm practicile digitale incluzive și sporim capacitatea acestora de a sprijini și de a împuternici tinerii în era digitală.

„Connecting Paths” s-a desfășurat cu succes în Târgu-Jiu.
Aceasta a avut ca scop reunirea reprezentanților din diverse organizații (din Portugalia, Spania, Bulgaria, Cehia, Romania, Austria, Polonia, Lituania) pentru a crea un spațiu de brainstorming pentru noi proiecte, de lucru în echipă și oferirea oportunități de a-și prezenta organizațiile și rețeaua de parteneri.
Am pornit la drum cu misiunea de a promova noi parteneriate, de a dezvolta mai multe idei inovatoare pentru programul Erasmus+ și de a crea noi oportunități pentru tineri.
Suntem mândri să spunem că obiectivele noastre au fost atinse și nu am fi putut face acest lucru fără eforturile și entuziasmul tuturor. Acest seminar a deschis noi oportunități de colaborare și dezvoltare, promovând o comunitate puternică și interconectată.

„EcoTech Youth Ambassadors” a fost desfășurat în Slovenia si a reunit tineri din Croatia, Serbia, Slovacia, Slovenia si Romania.
Aceasta mobilitate de tineret a îmbinat educația digitală cu conștiința ecologică, creând o legătură între Obiectivele Uniunii Europene pentru Tineret și un stil de viață sustenabil. Participanții au dobândit experiență practică printr-o serie de ateliere interactive care au favorizat o înțelegere profundă a principiilor de sustenabilitate.

Printre cele mai importante aspecte ale atelierelor s-au numărat sesiunile creative în care participanții au confecționat haine din materiale reciclate, cum ar fi hârtia și revistele, alături de crearea de postere care promovează sustenabilitatea.
Tinerii ambasadori au folosit tehnologiile digitale pentru a promova sustenabilitatea, crescând gradul de conștientizare, stârnind discuții și inspirând acțiuni pentru practici mai ecologice în cadrul comunităților lor.
Obiective atinse au fost creșterea gradului de conștientizare a obiectivelor UE pentru tineret, dezvoltarea competențelor digitale pentru a valorifica tehnologia în scopul dezvoltării durabile, promovarea practicilor ecologice și a stilurilor de viață durabile, încurajarea cetățeniei active, promovarea învățării și a colaborării de la egal la egal.

„Green Democracy Initiative” a avut loc la Runcu, jud Gorj si a implicat tineri din Spania, Bulgaria, Slovenia, Romania, Slovacia si Portugalia.
Ne-am propus să realizăm creșterea gradului de conștientizare asupra protejării mediului, educația în practici sustenabile pentru tineret, de la reducerea deșeurilor până la energia regenerabilă.
De asemenea, ne-am propus sa încurajăm participarea politică a tinerilor prin:
-ateliere care încurajează implicarea acestora în procesele democratice, colaborarea interculturală
-crearea unei rețele de tineri activiști care colaborează pentru obiective comune, alinierea la obiectivele UE cu focus pe educație de calitate, incluziune socială, sănătate și cetățenie activă.
Acest proiect a fost un exemplu strălucit de cum valorile democratice pot merge mână în mână cu sustenabilitatea mediului.

„Exploring the potential of outdoor education”, vizita de studiu ce s-a desfășurat în Slovenia.
Această mobilitate a oferit oportunitatea echipei Scout Society să învețe si să experimenteze în mod practic, activități de educație outdoor desfășurate în organizațiile din Slovenia, recunoscute pentru practicile lor inovatoare și impactul său pozitiv asupra tinerilor.
Participanții au avut ocazia să își dezvolte abilitățile de lider și să învețe planificarea și implementarea activităților de educație outdoor, care să promoveze învățarea prin experiență și să stimuleze dezvoltarea personală și socială.
După acest vizita de studiu, s-a consolidat relațiile și colaborarea între organizații din România și organizații specializate în educația outdoor din Slovenia, pentru dezvoltarea de proiecte inovatoare și cu impact semnificativ în comunitățile locale.

In cadrul celor 5 mobilități desfășurate au fost implicați 133 de tineri si lucrători de tineret.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.

Primul an de acreditare Erasmus+

Lasă un răspuns