54 de tineri s-au pregătit la Săcelu pentru piața muncii în cadrul schimbului de tineri Employment Lab, implementat de Asociația Scout Society din Târgu-Jiu
În perioada 01.05.2017 – 28.02.2018, Asociația Scout Society din Târgu-Jiu, implementează un nou proiect: „Employment lab”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.
Activitatea principală a proiectului a fost un schimb de tineri, care a avut loc la Săcelu, în perioada 08.09.2017 – 19.09.2017, unde au participat 54 de tineri din organizaţiile a 6 ţări partenere proiectului: Croația (OIP Posejdon), Grecia (IHNILATES TOU FOTOS), Cehia (LUBLA), Portugalia (Geoclube – Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura), Spania (Asociación Sociocultural Grupo Scout Eryteeia) și Romania (Asociația Scout Society).
În cadrul schimbului de tineri problema majoră care a fost abordată a constat în reducerea șomajului în rîndul tinerilor la nivel european. În acest mod participanții au conștientizat care sunt efectele negative ale șomajului și și-au dezvoltat o atitudine activă în vederea implicării în societate și în câmpul muncii
Proiectul are ca obiectiv central familiarizarea tinerilor cu mediul de lucru pentru a fi motivați să caute, obțină și mențină un job. Tinerii au fost informați cu privire la oportunitățile de dezvoltare și angajare pe care le au după terminarea liceului/facultate și au fost încurajați să împărtășească informațiile dobândite în timpul mobilității cu prietenii și membrii comunității locale. De asemenea, tinerilor le-au fost prezentate drepturile și îndatoririle pe care le au la locul de muncă.
În cadrul schimbului de tineri au fost folosite metodele de educație non-formală. Printre principalele activități care s-au desfășurat în timpul mobilității, au fost: ateliere de lucru despre realizarea CV-ului, despre comportamentul și limbajul în timpul unui interviu de angajare, munca în echipă și individual, vizite la firme locale și discuții cu angajații acestora, prezentări de către fiecare partener a efectelor negative pe care șomajul le are la nivelul comunității și țării de proveniență.
Schimbul de tineri a avut un impact ridicat atât asupra tinerilor participanți, cât și asupra comunităților locale din care provin. Astfel, tinerii au devenit un exemplu pentru ceilalți membri ai comunității și au fost încurajați să se implice în creșterea nivelului de angajabilitate în comunitate prin comunicarea informațiilor dobândite în timpul mobilității.

Proiect Employment Lab

Leave a Reply