În perioada 01.08.2016 – 31.05.2017, Asociaţia Scout Society din Târgu-Jiu  implementează împreună cu grupul informal LUBLA din Cehia, proiectul – “Racism does not belong to XXI”, finanţat prin programul ERASMUS+.

Acest proiect are ca activități principale două schimburi de tineri. Astfel, prima parte a proiectului a avut loc în perioada 27.10-04.11.2016, la Săcelu, Gorj, iar al doilea schimb de tineri va avea loc între 25.02-05.03.2017 în Brno, Cehia.

Scopul proiectului este promovarea multiculturalităţii între tineretul european, ca metodă de dezvoltare durabilă a societăţii. Iar principalele obiective ale proiectului sunt:

-încurajarea multiculturalismului în rândul a 40 de tineri din cele două ţări (România şi Cehia);

-cunoaşterea, înţelegerea şi combaterea rasismului în societatea europeană;

-promovarea drepturilor universale şi europene, etc.

Pe parcursul schimbului de tineri desfășurat la Săcelu, participanţii au fost implicaţi în diferite activităţi participative, cum ar fi jocuri de echipă, jocuri de rol, discuţii facilitate, dezbateri şi lucru în grup, au realizat reviste de perete, au participat la workshop-uri – activităţi care au condus tinerii către creşterea nivelului de apreciere a diversităţii europene şi la o acceptare a oamenilor indiferent de rasă, religie, etnie.

Acest schimb de tineri a permis participanţilor să exploreze fenomenele rasismului şi al xenofobiei, tinerii au înţeles implicaţiile discursului de ură, a tensiunii între religii şi a altor  fenomene de discriminare care duc la excludere şi tensiuni sociale. Tinerii au dobândit capacitatea de a recunoaşte rasismul, stereotipurile, prejudecăţile şi și-au dezvoltat cunoştinţele, abilităţile necesare de a contesta astfel de fenomene din propria comunitate. Mobilitatea a promovat respectul, înţelegerea, aprecierea diversităţii culturale şi a permis participanţilor să îmbrăţişeze valorile necesare pentru o cultură a drepturilor omului, cum ar fi nediscriminarea, demnitatea umană, egalitatea și respectul.

Acest proiect a apărut datorită situației actuale de criză, în care rasismul și xenofobia sunt fenomene general întâlnite, ca urmare a numărului masiv de emigranți, refugiați care tind să ajungă în țările dezvoltate. Evenimentele recente, printre care și criza refugiaților din Siria, a dovedit faptul că rasismul și discriminarea sunt probleme prezente pe scară largă în UE. Acest proiect a fost dezvoltat în contextul acestor situații și tinde spre promovarea unor societăți multiculturale, în care oamenii trăiesc având la bază principiul toleranței. Este foarte important ca procentul de acceptabilitate a tinerilor să fie unul în continuă creștere, de aceea tinerii sunt cei încurajați de a participa în astfel de proiecte, pentru a cunoaște noi culturi și comunități.

La finalul schimbului de tineri, participanții fiind împărțiți pe grupe de lucru, au realizat și câteva piese de teatru pe tema migrației, discriminării, rasismului și xenofobiei. Ca urmare a punerii în contribuție a inventivității, creației și a cunoștințelor obținute în timpul activităților, participanții au prezentat câteva înscenări teatrale emoționante.

Competențele dobândite pe parcursul schimbului de tineri au fost introduse în youthpass – certificatul oficial de recunoaștere a rezultatelor învățării, obținut de tineri ca urmare a participării la toate activitățile pe parcursul celor 9 zile de proiect, desfășurat datorită finanţării prin programul ERASMUS+.

 

 

Racism does not belong to XXI

Leave a Reply