Proiectul “Say no to racism” a fost implementat în Limassol, Cipru de către AEQUITAS, prin intermediul programului Erasmus+ al Comisiei Europene. Schimbul de tineri a avut loc în perioada 08-15.03.2014, unde au participat 24 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani, din Romania, Cipru, Grecia și Slovacia. Romania a fost reprezentată de Asociația Scout Society din Târgu Jiu.

Organizatorii au avut pregătite diverse activități interactive prin care au reușit să discute situații discriminatorii dar și să uniformizeze grupul, care în urma interacțiunii dintre ei, au devenit mult mai toleranți.

Prin intermediul acestui schimb de tineri, participanții au explorat fenomenele de rasism și xenofobie, au dobândit abilități de a recunoaște situații rasiste, stereotipuri și prejudecăți. Tinerii au dobândit abilitățile, cunoștințele și încrederea de a contesta astfel de fenomene în cadrul propriilor comunități.

Activitățile proiectului au promovat respectul, înțelegerea și aprecierea diversității culturale și au permis participanților să îmbrățișeze valorile necesare pentru o cultură a drepturilor omului, cum ar fi nediscriminarea, demnitatea umană, egalitatea și respectul.

Mai mult decât atât, proiectul a permis participanților să însușească cunoștințe despre universalitatea drepturilor omului, indiferent de etnie / religie / naționalitate sau grup cultural, și să devină adevărați avocați ai drepturilor și libertăților actualelor și potențialelor victime ale rasismului și xenofobiei, în vederea stabilirii a unei Europe unitare.

 

Say no to racism

Leave a Reply