“Youth4traditions, Youth4Europe”, a fost un proiect implementat de Asociaƫia Scout Society împreunӑ cu parteneri din Spania (GRUPO SCOUT ERYTEEIA) ṣi Croaƫia (Odred izvidjaca pomoraca Posejdon). Proiectul a fost finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul programului Erasmus+.
În cadrul schimbului de tineri, 57 de participanți au participat la ateliere de lucru care au vizat trecutul și viitorul Uniunii Europene, multiculturalismul, toleranță vs bullying, dar și ateliere de olărit și meṣteṣuguri specifice zonei Olteniei.
Scopul proiectului a fost de a promova o Europă unită, multiculturalitatea, toleranța prin meșteșuguri și diminuarea comportamentelor deviante, precum este bullying-ul în rândul tinerilor.
Obiectivele proiectului au fost: însușirea prin meșteșug a beneficiilor unei societăți multiculturale în rândul a 57 de tineri din cele 3 țări partenere: Croația, Spania și Romania; combaterea comportamentelor deviante (bullying) a tinerilor din cele 3 țări europene și promovarea toleranței în comunitățile din Split, Târgu-Jiu și San-Fernando; explorarea culturii
meșteșugărești din Romania de către tinerii din organizațiile partenere; dezvoltarea abilităților de cooperare într-un mediu internațional și obținerea competențelor în ceea ce privește principiile și valorile europene a participanților din cadrul schimbului de tineri.
La sfârșitul proiectului tinerii au dobândit cunoștinte despre importanța UE în viața proprie, dar și despre cultura și meșteșugurile din Gorj, Romania fiind mai deschiși de a cunoaște și accepta tineri “diferiți” (inclusiv imigranți). Alte competente și abilități pe care tinerii le-au deprins în cadrul proiectului sunt: capacitatea de a comunica într-o limbă străină, socializare, creativitate, lucru în echipă, capacitatea de a lua decizii, negociere, conștientizare culturală, acceptarea altor religii și culturi.
Printre metodele de educație non-formală care au fost folosite în cadrul acestui proiect s-au numărat: teatru, jocuri, workshopuri, dezbateri, voluntariat, activitați outdoor etc. Beneficiul pe termen lung al acestui proiect l-a reprezentat schimbareapercepției tinerilor implicați in proiect asupra importanței UE (ex. societate interculturală funcțională), dar și combaterea comportamentelor deviante.

Youth4traditions, Youth4Europe

Leave a Reply